Hordaland Sau og Geit                             

 

Referat Styremøte HSG 16. Juni

Stad: Teams

Desse var med: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hildal, Kato Hilleren og Ola Steinsland.

Tore Atle Sørheim frå Avlsutvalet og Ivar Haug frå Gjetarhundutvalet var og med.

 

Sak 27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak. Godkjent

 

Sak 28/21 Godkjenning av referat styremøte 21.feb. 2021

Vedtak: Godkjent

 

Sak 29/21 Gjennomgang av årsmøte 2021

Vedtak:

Gjennomgang av saker som var oppe under Årsmøte til HSG. Det vert blant anna føreslått at kvar styremedlem har ansvar for kontakt med kvar sin region. Det er viktig med god dialog mellom styret og lokallaga. Styret lagar forslag til aktivitetar inn til lokallaga. Sjå under.

Region I: Etne, Røldal, Mauranger og Kvinnherad (Reidar Kallestad)

Region II: Sveio, Bømlo, Stord og Fitjar ( Ola Steinsland)

 

Region III: Bergen & Os, Sotra, Askøy og Osterøy (Kato Hilleren)

Region IV: Lindås & Meland, Radøy, Masfjorden og Austerheim (Reidar Kallestad)

Region V: Samnanger, Kvam, Fusa og Tysnes (Arnt Bakke)

Region VI: Indre Hardanger, Jondal, Ulvik og Granvin (Oddmund Hildal)

Region VII: Voss, Vossestrand og Vaksdal (Kjetil Rødland)

      Sak /30/21 Fordeling av arbeidsoppgåver i Styret

      Styret fordelte ansvarsområde mellom seg.

      Vedtak:

      Reidar: organisert beitebruk og rovdyr

      Kjetil: Økonomi

      Arnt: Avlsutvalet