Hordaland Sau og Geit                               

 

Referat styremøte HSG fredag 3.desember.

Stad: Teams.
Desse var med: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Oddmund Hildal, Kato Hilleren. 


Sak 68/21 Julebord med fagtur 2021, kva nå? Nye lokale og regionale restriksjonar grunna Covid  

Hordaland Sau og Geit kalla inn til hastemøte om den nye situasjonen med Covid og lokale/regionale restregsjonar. Det blei diskuter kva gjer HSG nå og vedtaket dette:
Vedtak: Det planlagde julebordet 11/12 desember på Vøringsfossen hotell i Eidfjord vert diverre avlyst. Etter at fleire av deltakarane på julebordet har meldt avbod p.g.a. aukande smittespreiing av Covid, samt nye regionale og lokale restriksjonar/ anbefalingar på slike samlingar har styret i HSG kome til at me finn det rett å avlyse dette arrangementet. 

Ref.
Karluf Håkull