Hordaland Sau og Geit                             

 

 

 

 

Referat Styremøte HSG torsdag 30. september.

Stad: XL Bygg Voss

 

Desse møtte:

Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Kato Hilleren og Oddmund Hildal

 

Sak 50/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 51/21 Godkjenning av referat styremøte 19. august. 2021

Vedtak: Godkjent

Sak 52/21 Program leiarmøte HSG 2021

Under Teams møte med lokallag kom det inn mange gode forslag til tema til leiarmøte 2021 som:

  • Økonomi
  • Tilslag på semin
  • Lokallagsarbeid (arbeid i regionane)
  • Slakteklassar på småfe mentor ordning for dei som har «villsau»
  • Ull/pris på ull

Vedtak: Styret arbeider med og få dette på plass, men feilar svar frå nokre av dei som skal delta. Program blir sendt ut så snart det er klart.

 

 

 

 

     Sak 53/21 Julebord 2021

Etter eit år med «Pandemi» er det tid for og få til sosiale samling at. Julebord er det fleire som har etterspurt og styret vedtok dette:

Vedtak: Tar kontakt med Ullensvang Hotell og Vøringsfoss Hotell i Eidfjord og ber om tilbod.

 

      Sak 54/21 Årsmøte HSG 2022

Årsmøte 2022 var og sak og styret vedtok dette:

Vedtak: Årsmøte 2022 blir 25. – 26. februar. Ber om tilbod hos Hardanger Hotell i Øystese.

 

Sak 55/21 Diverse møter

Det er arbeid i gang med og få på plass møte/samling for nye småfehalderar.

Vedtak: Styret er i kontakt med Bondelag, Bonde og Småbrukarlag og Statsforvaltaren i Vestland om og få til eit felles møte.

     Møte med tema Organisasjonsarbeid er og under planlegging.

 

 

Karluf Håkull