Hordaland Sau og Geit                             

 

Referat styremøte HSG torsdag 1. desember.

Stad: Teams

Til stades: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Svanhild Aksnes, Oddmund Hildal, Kato Hilleren og Ola Steinsland.
 

Sak 72/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Sak 73/22 Godkjenning av referat styremøte 22. november

Vedtak: Godkjent

Sak 74/22 Gjennomgang og oppsumeringssaker:

  • Tilbod på hotell til Årsmøte 2023

Mange hotell hadde allereie fullbooka denne helga. HSG takka ja frå Quality Hotel Edvard Grieg

  • Kurs i bruk av Min side
  • Organisasjonskurs 28. januar 2023 (info til heimesida)

Har hatt kontakt med mange hotell med spørsmål om kurstilbod. Også denne helga er mange fullbooka og difor har HSG takka ja til tilbodet frå Quality Hotell Edvard Grieg.

  • Teams møte med tema Jordbruksforhandlingane 2023

Vestland Bondelag og Norges Bonde og småbrukarlag har svara ja til og bli med på Teamsmøte 4. januar kl. 19.30.

  • «Grytten- utvalet» Uttale frå HSG. Frist 1. des.

Sak 75/22 Innspel til Valnemnda i NSG (sjå mail frå Reidar 11. nov.)

Sak 76/22 Instruks for sentrale råd (høyring). Frist 30. nov

Sak 77/22 Rådgivande organ i NSG. Frist 2. des.

Ymse: Neste styremøte 19. des.