07.10.18 vil det bli arrangert FM i gjeterhund på Årås i regi av Nordhordaland Gjeterhundlag. Styret i Austrheim Sau og Geit har sakt at gjeterhundlaget må stille med hovedtyngden av folk til dugnad siden dagen før er det landbruksdagen i Austrheim. Men Styret har og sakt at me kan vere behjelpelig evt med noko servering av mat. Dette er ikkje landa endå om i kva grad Austrheim Sau og Geit trenger å stille opp på, men er det nokon som føler kallet til å vere med på dugnad denne dagen (tillrigging, nedrigging og evt servering) så er det bare å ta kontakt med enten meg (Per-Kristian Austrheim Løvmo) eller Gunnstein Sætre. Nordhordaland Gjeterhundlag skal ha ein styremøte i August og da blir det vell landa om kva dei trenger folk til. Men som sakt så har Styret i ASG sakt at gjeterhundlaget må stille med så mykje mannskap som mulig siden det er dei som er arrangør. 
Kommer tilbake med oppdateringer under gjeterhund så snart me har meir info. 

mvh 
Per-Kristian Austrheim Løvmo
på vegne av styret i Austrheim Sau og Geit.