Kåringssjå 2018 blir arr. i år som dei siste åra på Landbruksdagen i Austrheim. I år blir det kun Radøy sau og geit og Austrheim sau og geit som har kåringssjå ilag. Datoen for Landbruksdagen og kåringssjået er 06.10.18. Kåringa starter denne dagen opp klokka 09:00, og dyra må vere på plass seinast kl 08:30. Grunna ny dyrehelseforskrift som trådde i kraft 1 juli i år, må mattilsynet ha melding om kva dyr som blir stilt seinast 7 dager før kåringa, og det skal medfølge egenerklæring på at dyra er friske. Påmeldinga i år blir derfor søndag 30.09.18, og vert å senda til Randi Undertun epost: runde@broadpark.no, med kopi til Kåre Hole (som vidaresendar til mattilsynet) epost: ka-hole2@online.no. 
Når deke kjem til Austreheim må ALLE fylla ut ei eigenmelding på at dyra er friske.
Det vert oppsetjing av telt onsdag eller torsdag (kjem an på været). 
Dyra skal som alltid vere tørre ved kåring for god bedømming av ull. 
Prisen på kåringa i år er kr 150 pr stilte dyr.
Sjå elles heimesida til HSG el NSG om regelverk for kåring av lam. 
Alle som er med å stiller ut dyr er med å rydder opp etter at Landbruksdagen er over. Ingen får hente ut dyr fra bingene før Landbruksdagen er over. Dette av hensyn til sikkerhet og at folk ikkje starter å "rydde" før arrangementet er over. Parkering blir på henviste plasser i samme område som ifjord. 
Satser på ein fin dag med mykje folk. 

For styret i Austrheim Sau og Geit
Per-Kristian Austrheim Løvmo