Det vert fagleg innslag ved leiar i Hordaland Sau og Geit, Nils Inge Hitland.
Tema: Lammering og erfaringar ved byggjing av nytt sauehus.

 

Elles byr vi på enkel servering,

Årsmøte:
1. Val av ordstyrar
2. Val av to til å skrive under møtebok
3. Årsmelding
4. Rekneskap
5. Valg
6. Val av utsendingar til årsmøte i HSG
7. Val av valnemnd
8. Eventuelt:

Vonar å sjå deg der - vel møtt!