Det er fint om vi får ei påmelding, men det er berre å koma dersom du ikkje rekk på den. Send mail til BergenOsg@outlook.com eller ring Nils Inge på mobil 913 07 371.

Det er veterinær Per Inge Wetteland som tek faginnslaget om snyltarbehandling.

Ta turen til FK Kokstad torsdag kveld og få fagleg og sosialt påfyll.

Helsing styret

Innkalling  Årsmelding  Rekneskap Innstilling frå valnemda