Årsmøtesaker:

  1. Val av ordstyrar
  2. Val av to til å skrive under møtebok
  3. Årsmelding
  4. Rekneskap
  5. Vedtektsendring: Val av ein revisor, og ein vararevisor
  6. Val i henhold til vedtektene
  7. Val av utsendingar til årsmøte i HSG
  8. Innkomne saker (skal vere styret i hende seinast 14 dagar før årsmøtet)
  9. Eventuelt

Etter årsmøtet vert det fagleg innlegg v/Leif Trygve Berge (Norsk Landbruksrådgjeving Hordaland).
Tema: Bruk av nye beiteplanter i beiter til sau. Erfaringar.

Det vert Årsmøtemiddag for medlemmer med følgje kl.21-24.
Eigenandel på 100 kr pr. person.
Meny: Lammesteik til hovudrett, iskake til dessert.
Påmeldingsfrist: 25.januar 2016 til Kristin Gjerde (971 44 970) eller Torgeir Lavik (908 50 582).

Kontonummer for innbetaling av eigenandel: 3418.18.01958

Vel møtt!