Årets kåringsjå blir avholdt på Askøy søndag 30. september kl. 10.00
Holmedalen ved Kleppestø er plassen vi skal være.
Fint om alle er kommet på plass til kl 0930 da det blir arrangert en felles frokost for alle sammen 0900-0945.
Etter bedømming får ingen forlate sjået før alt er ryddet, premier er delt ut og kåringsjåansvarlig gir tilatelse.

 

Som vanlig vil vi ha dugnad for å sette opp binger og telt dagen før kl. 16.00

Også fint om alle som skal stille dyr gir en lyd på forhånd slik at vi vet hvor mye plass vi har.
E-post: kippersund@live.com Tlf. 93269953

Meld inn dyr til kåring ved å klikke på denne linken (må gjøres minimum 2 dager før kåringssjået)!

 

Helsing Styret