Nytt av året er at dette vert arrangert saman med Askøy, Sotra, Osterøy og Bergen og Os Sau og Geit.

Vi reknar med omlag 150 stilte værar denne dagen, og det vert sett opp telt med gardar på fjøsplassen.
Parkeringshøve vert ved skulen si eiga parkering, og ved Hordamuseet nedanfor fjøset.