Ull kan leveres til Fatland som vanlig hos Bjørn Skjolddal på adresse Helldalsneset 16 innenfor ukene 42-43-44-45-46 og 47. Husk å avtale tid for levering. Ring telefon 55 13 70 74 eller mobil 913 24 351 for avtale.

Bil fra Nortura henter på Stend den 10. november. Husk å levere dagen før da bilen ofte kommer tidlig på hentedagen.  For de som leverer i Åsane; møt opp på parkeringsplassen til Norman Olsen Maskin, Liamyrane 20.

Kåre Engeseth stiller opp og hjelper til. Bilen er på stedet fra kl. 18 - 1830

Det er dessverre ikke mulig å levere hos Oddvar Tunes lenger. De har vært så snille å ha gitt oss lov til å låne garasjen deres til ull-levering i mange år.  Vi vil takke Margunn og Oddvar Tunes for mange års godt samarbeid.

Ruben Thunestveit Kengakaran stiller garasjen sin til disposisjon for de som vil levere på Tunes. Adressen er Tunesvegen 322. Ring Ruben på telefon 971 26 759. Garasjen står åpen og det er bare å sette fra seg. Bilen kommer der en gang mellom kl.1230 og 13.