FATLAND

Ull leveres som tidligere i Helldalen hos Bjørn Skjoldal. Adresse Helldalsneset 16 over en periode på 6 uker.          Disse ukene er 42,43,44,45,46 og 47. Før levering må man ringe Bjørn på tlf 91324351, og avtale levering da det ikke er åpent når han ikke er hjemme. Det er også mulig å kjøpe ullsekker hos Bjørn til 6,- stk.

Denne høsten er siste gang Fatland tar imot ull i Hellldalen, vi i styret jobber med å få på plass en løsning til vårens ullevering.

NORTURA

Ullhentingen blir 9. November nå i høst.

Stend VGS: Ullen må leveres kvelden før, eller rett på bilen i 13-14 tiden.

Åsane: Ullen leveres rett på bilen ca kl 18-19, Nils Inge Hitland organiserer tlf 91307371

Tunes: Ullen kan leveres ett par dager før hos Ruben Tunestveit Kengakaran, Tunesvegen 322. Tlf 97126759   Ullbilen er der ca kl 1200