Ullsekker til Fatland kan leveres på baksiden av Janus-fabrikken på Espeland onsdag 5.desember kl.16-19!
Dersom tidspunkt ikke passer, ring 932 69 953 for annen avtalel.

Kontaktperson: Marius Gustavsen, mobil: 932 69 953

 

Hentedato for ull som skal til Nortura blir 6.desember.
Henteplassene for Nortura er:

Stend vgs:
Her må sekkene levers dagen før!

Åsane:
Direkte levering på bil ca. kl.18-18:30, Nils Inge Hitland organiserer, 913 07 371

Tunes:
Sekkene leveres dagen før hos Ruben Tunestveit Kengakaran, 971 26 759
Tunesvegen 322.