For dei som leverer til Nortura  er det torsdag 18.april  som er hentedato.
Dette betyr at ulla må leverast kvelden før, hjå 
Oddvar Thunes, Tunesveien 176, eller på
Stend vidaregåande skule, Fanaveien 249.
For dei som held seg i Åsane vert leveringa onsdag 17.april kl.18:30-19:00 på parkeringsplassen til Normann Olsen Maskin Liamyrane 20.
 
Leverer du til Fatland-Gjesdal Ull vert det levering hjå
Bjørn Skjoldal, Helldalsvneset 16 i vekene 13-17
Ring på førehand og avtal tid.
Tlf: 55 13 70 74
Mob: 9132 43 51.
 
OBS!
Merk sekkane med namn, kollital og leverandørnummer.
Det er viktig å levere ulla til dei oppsette tidene, då laget elles ikkje vil få samlegodtgjersle.