Børbetennelse er ikke uvanlig forekommende i sauebesetninger. Akutt børbetennelse kan være en alvorlig sykdom, som kan gi sterkt påvirket allmenntilstand, og med påfølgende markert nedgang i melkeproduksjon (giftstoffene fra børbetennelsen blokkerer produksjonen).

Dersom man ellers kan utelukke tilstander som; gjenglemt foster, tilbakeholdt etterbyrd og jurbetennelse, - står man ofte igjen med å mistenke børbetennelse når søyene, de første dagene etter lamming (typisk 1 til 2 døgn etter), er mer eller mindre nedstemte, har dårlig matlyst og forhøyet kroppstemperatur, - gjerne fra oppunder 40 grader og til over 41 grader.

Men, - det viser seg i mange tilfeller at det ikke dreier seg om infeksjon eller børbetennelse men at søyer rett og slett er nedstemte, kall det gjerne en slags «fødselsdepresjon». Dette på grunn av forhold som smerte, ubehag, dårligere væskebalanse, ulike stressfaktorer for øvrig etter fødsel.
I denne situasjon kan altså også matlysten være dårligere og kroppstemperaturen forhøyet.

Det viktige skille mellom en såkalt «fødselsdepresjon» og børbetennelse, er at ved «fødselsdepresjon» virker lammene trivelige/rolige, at de får tilsynelatende nok melk (selvsagt blant annet avhengig av hvor mange lam de har og utviklingen av juret), og at juret virker normalt (uten mistanke til jurbetennelse).

Dersom dette er situasjonen, trenger slike søyer bare å behandles med medisin som virker smertelindrende og febernedsettende.
Det er utelukkende medisin som er beregnet på matproduserende husdyr som kan benyttes, og disse er reseptbelagte.
Effekten kan ofte komme etter bare noen timer.
Den positive bieffekten er også at man bidrar til redusert antibiotika-bruk (når antibiotika ved disse tilstander likevel ikke er nødvendig)!

Til slutt skal nevnes;
at det kan være vanskelig å være sikker på rett diagnose når man undersøker søyer èn til to dager etter lamming!
Det vil alltid være mulig å behandle med antibiotika senere i forløpet, hvis effekten av smertelindrende/febernedsettende medisin uteblir, og dermed mistanken om reell børbetennelse styrkes!

For øvrig;
anbefales det å fylle inn noe (1 – 2 dl) av glidemidlet «Optima Gel» i børen etter fødselshjelp, for å forebygge børbetennelse.