Program for dagen:

Kl 11.00 Fjøsbesøk hjå Gro og Arne Dalland (sjå kart)

Kl 12.30 Varm lunsj på Nordhordland Folkehøgskule  (kantina)

Kl 13.30 Fagseminaret starter på Nordhordland Folkehøgskule (festsalen)

  • Vi får fleire innlegg om bygningar for sau - med fokus på økonomi og å ta vare på lamma
  • Knut Evensen Kjetil Olsen frå Fjøssystemer,  30 min
  • Felleskjøpet,  30 min
  • Anders Konglevoll frå AK, 30 min
  • Arne Dalland fortel om det nye konseptet: Plastfjøs for småfe, 30 min

Avslutning omlag kl 16