Vi får med oss rådgjevar på småfe hjå Nortura, Per Johan Lyse som og vil prata litt om oppfôring av kopplam. Hjå Ruben får vi sjå eit flott, teknisk og moderne sauefjøs. Han har 116 vinterfôra NKS-søyer i nytt bygg som stod ferdig i 2019. Det vert lett servering og vi håper på godt frammøte. Fint om vi får tilbakemelding på kor mange som kjem.                   Trykk her for påmelding.                                                                                                     

Med venleg helsing for styret Olaug Hove Hitland

Adressa til Ruben er: Tunesvegen 322, 5264 Garnes. Det er god plass til å parkera på nedsida av fjøsen.