Kjell-Idar har bygd om redskapshuset sitt til sauefjøs med plass til 80 vfs. Denne første vinteren har han ca 50 søyer i huset. Her kan vi få tips til ulike val og løysingar i eit sauefjøs. Det vert og korte innleiingar til diskusjonar med tema; lammingsvanskar, hygiene i lamminga og fôring. Vi byr på pizza og og håper på godt frammøte. Fint om vi får tilbakemelding på kor mange som kjem. Trykk her for påmelding

Med venleg helsing styret

Adressa til Kjell-Idar er: Lepsøyvegen 35, 5217 Hagavik. Det er god plass til å parkera  ved sida av fjøsen. Kjør forbi løa ved hovudvegen og over flaten.