Fylkesleiaren i Hordaland Saug og Geit set avlsarbeidet i søkelyset, og kjem med eigne erfaringar, tips og kommentarar til det som har vorten gjort i mange år, og kva som kan hende fungerer betre i 2013.

I den tid deler av laget vårt heitte Fana, Os, Arna Sau og Geit, var vi så heldige å ha Nils Inge med oss på eit medlemsmøte der han prata om nettopp dette.
Her finn du PowerPoint-framsyninga frå det møtet.

Har du enno ikkje fått bladet i posten?
Fortvil ikkje: Dersom du har medlemsnummeret ditt (det finn du m.a. på medlemskortet) kan du no logge deg inn og lese heile bladet på nett.

Klikk på biletet for å kome direkte til sida

Direkte link til sida ligg også på venstresida på vår heimeside (under menyen, kalendaren og siste publiserte artiklar).