Grøftekveld – bynært landbruk!

Varsel om økt nedbørsmengde, og tyngre maskinpark, gjør at vi i enda større grad enn før trenger godt drenerte jorder.
Grøfting er avgjørende for å få gode avlinger og for å få gode forhold for å få gjort arbeid til rett tid.
Kommunene har fremdeles ledige midler til grøftetilskudd, og Norsk Landbruksrådgiving Hordaland mener det er god økonomi i dreneringstiltak som f.eks. vedlikeholdsgrøfting.

Foreleser:
Trygve Torsteinsen:

  • Planlegging og feilsøking
  • Grøfteutstyr og teknikker
  • Rør og filtermaterialer
  • Planlegging
  • Gjennomgang for minstekrav til en søknad om grøftetilskudd
  • Tips og knep

Mer informasjon om kvelden, samt påmelding finner du ved å klikke her!