Odd er ivrig brukar av gjetarhundar i drifta på garden til dottera Bodil og svigersonen Arne i Haugsdalen. Han hadde oppvisning med gjetarhund under kåringssjået på Stend i haust. Styret er glade for at vi no har gjetarhundkontakt i laget vårt og dermed eit betre tilbod til medlemmane våre. Har du spørsmål om gjetarhund er det berre å ta kontakt.

Kontaktinfo til Odd er: Mobil 909 41 405 // mail: odd.fjelltveit@gmail.com