Kristin er i tenkeboksen...Animalia sin "nye" film om dyreveldferd i lamminga vert vist, og deretter vert det både undervisning v/Kristin Semb Gjerde, og høve til diskusjon/samtale kring temaet.

Enkel servering vert det også!

Velkomen til Stend tysdag 2.april kl.19:30!