Kurset er i regi av NSG sentralt, og påmeldingsfristen er sett til 27.september.
Her er det "førstemann til mølla" som vert praktisert!

Sjå NSG sine nettsider for informasjon om påmelding, ol.

Merk deg at påmelding skal skje til NSG sentralt!