Klikk på biletet for å laste ned heile artikkelen

 

For å rekvirere parasittpakkane kan du:
Rekvirere frå Veterinærinstituttet via e-post parasittpakken@vetinst.no 
eller telefon 23 21 61 15 / 23 21 61 27

Lagt ved i pakken er det eit rekvisisjonsskjema med plass for dei naudsynte opplysningane, og også ei enkel bruksanvisning for korleis prøvane skal takast ut.