Bømlo sau og geit inviterer til gjeterhundprøve kl 1. og kl 2. søndag 31/3  hjå Rune Nordtun Hiskavegen 108.

Oppstart kl 1200.  Dommar vert Trygve Høynes. Startavgift kr 250 betales på dagen.

Påmelding til Gerhard Håkull på sms 48230403. innan 28/3.  Reg nr og navn på hund og førar ved påmelding.

Dersom hunden er registret på andre enn førar må ein vennligst gje beskjed om dette.

Grunna noko begrensa tilgang på sau vert hundar utan gjeterhundprøve tidlegare prioritert.

Sal av noko å bita i.

Vel møtt

For BSG Job Nedrebø