Også i år blir det organisert  fellesbestilling av  Danskehøy. Arvid Mathiassen  organiserer ei fellesbestilling av høy, slik at ein kan få det levert på Bømlo til lavast mulig pris. Prisen levert på Bømlo vert ca kr 4,50 pr kg eks mva. Prisen er litt usikker pga kroneverdien. Det er ein forutsettning for bestilling at me har intresse for heile lass. Høyet vil komma i firkantballar utan embalasje. dei har ei vekt på ca 400 kg. Vist dette er noko for deg, ta kontakt med Arvid på tlf 91748806. innan Søndag 7/8. medlemmer av laget vert prioriterte!        Styret.