Også i år blir det organisert  fellesbestilling av  Danskehøy. Arvid Mathiassen  organiserer ei fellesbestilling av høy, slik at ein kan få det levert på Bømlo til lavast mulig pris. Prisen levert på Bømlo vert kr 4,15 pr kg eks mva. Me har mulighet for å få to trailerlass. Det er 57 baller på eit lass. Det er ein forutsettning for bestilling at me har intresse for heile lass. Høyet vil komma i firkantballar utan embalasje. dei har ei vekt på ca 380 kg. Vist dette er noko for deg, ta kontakt med Arvid på tlf 91748806

innan 3/8. medlemmer av laget vert prioriterte!                     Styret.