Då fleire av medlemene i Bømlo sau og geit har vist intersesse for å få tak i høy i store firkantballar, vil styret med Arvid Mathiassen i spissen prøva å få organisert ei fellesbestilling av høy, slik at ein kan få det levert på Bømlo til lavast mulig pris. Prisen levert på Bømlo vert kr 4,05 pr kg eks mva. vist me bestiller eit heilt trailerlass. levering vil verta i september/oktober. Høyet vil komma i firkantballar utan embalasje. dei har ei vekt på ca 380 kg. Vist dette er noko for deg ta kontakt med Arvid på tlf 91748806 for meir informasjon og bestilling.