Det vert kåring av værlam ved Bremnes innkjøpslag fredag 27/9  kl 0900.

Utstillarar melder lam inn til Karluf (Nortura) eller Hilde (fatland) innan Onsdag. Sjå mottat brev frå dei.

Ta med eigne grinder til dine lam. husk på att det må vera god plass til lam og dommarar.

Møt opp for å kjøpa gode avlsdyr, eller for å slå av ein sauaprat.

Styret