Info Om kåringa

Dyra må vera på plass 0930.

Legg merke til at kåringsavgifta for kvart lam er 150,- kr som i fjor og at ALLE eigarane av uttstillte lam SKAL væra hovudmedlem i NSG, kåringsavgifta skal taes inn av arrangørlag 

Eigar av utstillingsbesetninga MÅ være hovudmedlem i NSG
Sjuke eller skadde dyr får ikke møte på kåringssjå. Enkelte gårder får ikke møte på kåringssjå grunnet forhold som ikke er knyttet til saueholdet på gården. Slike gårder tilbys gårdskåring. Lammene som kåres skal kun brukes i egen besetning. Dette anmerkes på kåringsbeviset. Dette gjelder gårder som har:
• Geit: Har eller hatt geit på driftsenheten etter 15.09.2021 (alle raser) 2
• Kameldyr: Har eller har hatt kameldyr etter 15.09.2021 (lama, alpakka osv.)
• Storfe: Restriksjoner for ringorm på storfe
Det skal innleverast egenerklæringsskjema på at ALLE lam som stilles til kåring er friske og ikkje er pålagt sjukdomsrestriksjonar hos mattilsynet. Skjemaet oppbevares av arr.lag

Du kan finna kåringsreglar og innmeldingskjema på NSG si internett-side www.nsg.no/kaaring