Kåringa vert avholdt på vanleg måte. Nytt av året er at ein kan legge inn kåringslamma direkte i på nettet via NSG sine sider via sau og avlsdatabanken., eller ein kan melda lamma inn til Karluf som beskrevet i mail fra Karluf/Hilde.

Ber om at adle utstillarane møter i god tid før kl 0900, minner og om at ein må ha med eigne grindar samt at lamma skal stillast på asfalten, ikkje i hengarar ol. Dei som treng ein god ver må møta opp for å sjå Bømlos beste lam.

Er det noko som er uklart tar du kontakt med Ivar Turøy

Styret