Leiaren i avlsutvalet i Hordaland sau og geit Tore Atle Sørheim vert med oss.

Me vil i lag med Tore Atle vurdera ein del av påsettlamma til Magne.

Me vil få tips og råd om kva me skal sjå etter for å få ein sau som er grei å arbeida med.

Utover dette håpar me på gode innspelog diskusjonar rundt avlsarbeid på dei ulike rasane me har.

Fint vist dåke kjem med innspel til aktiviteter eller temaer som me kan ha i fokus på mandagstreffa framover