Sjølv om det nye året knappast har starta, kjører me på med mandagstreff. Mandagstreffet for januar vert hos Rune og Jorunn Nordtun på Nordtun.

Rune og Jorunn har lagt ned eit stort arbeid med å bygga om kufjosen til ein moderne og frammtidsretta sauafjos.

Dei vil visa fram fjosen og fortelja litt om deira erfaringar som sauebønder.

Velkommen til ein kjekk kveld.

Vil med dette få ønskja alle eit godt nytt år

Styret