Mandag 7 sept vert det oppstart av Mandagstreffa. Denne kvelden samlast me på bruket til

Oddbjørn Laurhammar i Øspedalen på Sele.

Der vil me få sjå på Svartfjes sauene hans, og få høyra om korleis drift og stell av dei er lagt opp.

Det vert også grilling og tid til ein god drøs.

Håpar mange tar turen til Øspedalen denne kvelden.

 

Mvh

Styret