Mandagstreffet i Mars vert på Gilje skule 3/3 kl 1930.

Vetrinær Hognestad vert med oss. Han vil komma inn på temaer kring lemming, sjukdomsforebyggande tiltak for sau og lam  osv. Kom og bli med og del erfaringar med andre sauabønder