Ein ny beitesesong nermar seg raskt. I den anledning ønskjer me å få ein opdatering på snyltar utfordringar som finnes.   På Mandag får me besøk av Arne Oftedal. Han vil ta oss gjennom dette temaet. kva kan me gjera i eigen besettning for å forebygga snyltarproblem. kva preperat kan brukast mot dette og til kva tid. Kan avføringsprøvar vera noko å sattsa meir på for å skaffa oss oversikt over kva me skal gjera. Kom til Gilje på Mandag for ein fagleg og sosial kveld.

Mvh

Styret