Tida går fort og det nermar seg tida for lamming. Me har fått Kåre Hognestad til å vera med oss på Mandag.

Tema vert, Lamming, sjukdomsførebygging, snyltarbehandlig og oppfølging av sau før lamming og sau og lam etter lamming, osv.

Håpar dette er av interresse og at mange til turen til Gilje på Mandag.

Gamle, nye og framtidige medlemmer er velkomne.

 

For Styret

Ola Steinsland