Den årlege tradisjonen (Pause i 2020)  med servering av julagraut med tilbehør samt quiz på det siste medlemsmøte før jul fortsettjer i år også.

Mandag 6/12 kl 1900 samlast me på Gilje skule for ein triveleg førjulskveld.

Utover graut og kaffikos ønsker styret at me kan ta fatt i litt om det som vart snakka om på treffet i November anngåande økonomien i næringa.

Peoblemstillingar til diskusjon kan vera:

Korleis løfta økonomien i sauahaldet utan at produksjonen aukar for mykje?

Kan det innførast kvotar på produksjonen?

Kan det inførast maks tak på tilskot?

Skal velferdsordningane styrkast før andre ting?

Kva type bruk skal det sattsast på? 

Kva må til for å sikkra drift på din grad i denne og framtidige generasjonar? osv.osv.

Fint vist dåke tenkjer i gjennom dette så får me litt å ta med oss inn mot innspela til jordbruksforhandlingane

 

Håpar du/dåke tar turen til Gilje på mandag. for ein triveleg førjulskveld