Den årlege tradisjonen med servering av julagraut med tilbehør på det siste medlemsmøte før jul fortsettjer i år også.

Mandag 7/12 kl 1930 samlast me på Gilje skule for ein triveleg førjulskveld.

Leiaren i avlsutvalet i HSG Tore Atle Sørheim vert med oss. Han vil informera om avlsarbeid generelt. I tilleg tid dettte håpar me på at me kan få ein diskusjon om korleis me kan få fleire sauehaldarar med fleire ulike rasar til å stilla på kåringsjået.

Håkon Sønstabø vil komma for å mimra litt om fjellsending av sau i tidlegare tider, der Skøytene og Sjøen var einaste måten  å frakt sauene til gode beiter i fjella rundt Åkrafjorden.

 

Håpar du/dåke tar turen til Gilje på mandag.

 

Helsing styret