På Mandag Treffes me i sauahuset hos Mona Og Runar.

Som dei fleste sikkert veit har dei sett opp ein ny lys og triveleg drifstbyggning for sau, med takmontert skinnegåande forutleggjar og andre byggtekniske finesser.

Denne kvelden vil me ha fokus på drifta av saueflokken fram mot lemming og i lemmingsperioden.

Stikkord vert: forbehov, grovfor, kraftfor, mineraler, oppstalling, lammingsutfordringar osv.

Det blir også ein liten stemnigsrapport fra Årsmøtet i HSG

Håpar du kjem og bidrar til ein trivelg kveld.

 

Styret