På laurdag 25.05 får me besøk av Norsk landbruksrådgivning (NLR).  Tema for dagen er slått og gjødsling .

Me får ein gjennomgang av gjødslingstidpunkter i sesongen og valg av rett gjødslings og slåttetidspunkt i forhold til kvalitet og mengde på grovforet.

Utanom dette vert det også mulighet for å få test/godkjenning avtraktorsprøyter 

Vist du vil ha med det traktorsprøyta di for kontroll så melder du fra til Magne Mæland 90694759 innan onsdag kl 1200.

Det vert også tid til grilling og litt sosialt.

Velkommen