"Venene redda meg og sauene mine" - eit sterkt møte!

 

15. og 16. januar kjem sauebonde Karstein H. Bergset ein ny tur til Hordaland/Rogaland og fortel sin sterke historie om «møtet med veggen».

Ein tung haustdag i november 2006 stikker ein kamerat tilfeldig innom Karstein Bergset (43) på garden i Rendalen. Det reddar livet til Karstein - og dei 230 sauene hans.

HAG og RSG inviterer til opne møte der vi får høyre Karstein sin historie. Det er mykje god bondevelferd og dyrevelferd i å bry seg om kvarandre! I løpet av livet vert halvparten av oss i psykisk ubalanse – er det ok å hjelpe når vi ser at noko er gale?


Stad/tid:

Ølen, 15. januar, kl.19.30, Ølen kulturhus

Hatlestrand, 16. januar, kl.19.00, Hatlestrand skule

Møta er opne for alle!

Det vert kaffe, noko å bite i og mykje god prat om eit viktig tema.

Vel møtt