Program:

  • Vel møtt vel lokallagsleiar
  • Informasjon frå Ny Giv
  • Grovfôr og økonomi i vinterfôring av sau v/Landbruksrådgivinga
  • Fôring av sau v/Felleskjøpet

 

Arr: Møta vert arrangert i samarbeid med lokallaga i Hordaland Sau og Geit, Landbruksrådgjevinga og Felleskjøpet.