Ulla må leverast på samleplassane på Mæland innan laurdag 5/4.

Nortura hos Leif Norvald

Fatland hos Lars.

Styret nyttar høvet til å ønska adle lykke til med lembinga.