Ulla må leverast på samleplassane på Mæland Innan Søndag 14/4. kl 1200

Nortura ull i garasjen til Leif Norvald

Fatland ull i garasje til Magne/Lars