Ulla må leverast på samleplassane på Mæland Innan Søndag 2/4

Nortura ull i garasjen til Leif Norvald

Fatland ull i garasje til Magne/Lars