Det vert vanlege årsmøtesaker, nokre innkomne saker, utdeling av pokalar og utmerkingar, og tradisjonell pinnakjøtmiddag (kr. 100,- slik det vart vedteke på årsmøtet i fjor).

Tore Atle Sørheim frå Stord er leiar for Avlsutvalet for sau, og kåringsansvarleg i Hordaland. Han fortel om kåringa slik den er i dag, og om kvifor ALLE sauebuskapar burde bruka elitevær/ kåra værlam. 

Velkommen!

Helsing Styret.