Av 45 granska værar med indeks fekk 25 værar indeks over 115. Beste spelværen i fylket var 2011 52057 (utan namn) frå ring 143, alar Øyvind og Iris Jacobsen frå Etne. Den hadde ein o-indeks på 126, og hadde fleire lam med haustvekt enn konkurrenten frå Vossestrand, som også hadde same o-indeks.