Får grunninnføring av bruk av sau og geit sine heimesider i dag, og etter planen skal me bruka sidene til å informera om ting som skjer i Etne sau og geit.  Årsmeldingane kjem også til å bli lagt ut her på heimesida. Sjå døme her.

Tips: Husk vaksinering av påsettlam no i haust. Les meir om dette på Animalia.

Har du saker eller bilete som me kan bruk på heimesida, send gjerne dette til underteikn på  randi@frette-garden.no.